PUNK-ROCK WEB

.:Čo je PUNK-ROCK?!:.

Punk (pank) je hudobný a životný štýl. Po anglicky toto punk znamená nezmysel alebo výtržník, používalo sa pre nekvalitnú hudbu. Punk ako hnutie vznikal postupne, hoci za jeho vznik býva obyčajne označovaný rok 1976. Predovšetkým v Anglicku tento štýl nebol chápaný iba ako hudobná záležitosť, ale aj ako vec životného štýlu. Punkeri sa programovo stavali proti spoločnosti a propagovali protikladný životný štýl, keď kritizovali predovšetkým pretvárku a honbu za peniazmi. Tento životný štýl počas krátkeho času viedol k určitej pasivite, prípadne apatii a s hnutím sa často šírili drogy. Hlavným heslom punku je No Future! (Žiadna budúcnosť). Zo strany vyznávačov punku je možné stretnúť sa s tvrdením, že základom punku je provokácia.

 
A4C ImageHost